Kościół w Brzustowie

Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Brzustowie został wzniesiony w latach 1979-1983 siłą i sumptem tutejszych parafian. Świątynię zbudowano w stylu nowoczesnym, na wzór kościoła w Orońsku (niedaleko Radomia), projektowanego przez Władysława Pieńkowskiego w latach 60-tych XX wieku. W 1983 roku biskup Edward Materski dokonał uroczystego poświęcenia nowej świątyni. Brzustowska świątynia zbudowana została na planie prostokąta i niesymetrycznie podzielona rzędem pięciu, wysokich kolumn. Prezbiterium wyższe i nieco węższe od nawy, oświetlone jest przez okno ukryte z boku. Główny ołtarz jak i ambonka zbudowane są z marmuru. Nad ołtarzem góruje drewniana rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego. Obok prezbiterium znajduje się ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz figurą Matki Boskiej Fatimskiej. Po lewej stronie nawy znajdują się także figura Świętego Józefa przytwierdzona do jednej z kolumn i tablica pamiątkowa poświęcenia kamienia węgielnego przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Zaś po prawej stronie nawy znajdują się feletrony i chorągwie.

003

Wnętrze koscioła zostało pokryte ozdobnym tynkiem. W świątyni mieści się także kruchta z dwiema tablicami pamiątkowymi, kaplica z ołtarzem Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz zabytkowym tabernakulum i ambonką (ze starego kościoła - patrz dalej), chór z dużymi organami kościelnymi i wysoka dzwonnica z trzema dwonami. Warto dodać, że w kosciele znajduje się także stara, drewniana chrzcielnica z obrazem Jezusa Chrystusa chrzczonego w Jordanie przez Jana Chrzciciela.

W podziemiach kościoła jest także salka katechetyczna, magazynek i kotłownia. Murowana budowla została pokryta obmurówka z ciosów piaskowca żelazistego wydobywanego w kamieniołomie w Smardzewicach. Przed kosciołem znajdują się dwa krzyże misyjne. Wokół koscioła posadzone są drzewa iglaste. Dodatkowym elementem kościoła jest jego oświetlenie w nocy, a dokładnie jego frontowej części. Kościół zlokalizowany jest w centralnej części Brzustowa.

Stary kościół parafialny (tzw. Drewniany Kościół) wzniesiony został w 1946 roku, a rozebrany w 1983 roku. Znajdowała się na placu kościelnym, z prawej strony dzisiejszego kościoła. Wrzeczywistości kościół był częściowo murowany i częściowo drewniany. Drzewo pochodziło z baraków poniemieckich z Ciebłowic. W kościele znajdował się piękny drewniany ołtarz z drzewa lipowego, nawa podzielona symetrycznie dwoma rzędami kolumn, chór, drewniana chrzcielnica (zachowana do dziś), zakrystia i mały magazyn. Nawę od prezbiterium oddzielał drewniany barierka tak jak w innych dawnych kościołach. Obok kościoła znajdowała się drewniana dzwonnica z dwoma dzwonami. Także obok kościoła znajdował się grób ofiarodawców ziemi pod kościół rodziny Rudzkich. Przed rozpoczęciem budowy nowego kościoła ich grób przeniesiono na cmentarz parafialny. Po wybudowaniu nowego kościoła kaplicę rozebrano i przekazano nowo powstałej parafii w Mroczkowie Gościnnym (gmina Opoczno). Wokół kościoła były posadzone kasztany.

PLEBANIA

Budynek murowany, parterowy z tzw. poddaszem. Plebanię zbudowano wraz z zabudowaniami gospodarczymi w 1947 roku. Budynek zbudowano na planie prostokąta z wysuniętym frontowo kwadratem po środku budynku. Budynek wyróżnia się architekturą z pośród innych budynków mieszkalnych w miejscowości.

 

Michał Gawęda

Źródła: Kronika parafialna, informacje własne, Radosław Kieryłowicz: Sanktuaria i koscioły na szlaku Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, Warszawa 1995.